Tove Johansen ble takket av

- innholdet kan være utdatert

Det ble holdt mottakelse for Tove Johansen i Folkets Hus i forrige uke i forbindelse med at hun går av som leder av utviklingsavdelingen for å bli daglig leder i AOF. Tillitsvalgte og samarbeidspartnere fra fjern og nær troppet opp for å takke Tove for hennes innsats i EL & IT Forbundet. Hun har vært valgt ved forbundskontoret siden 1993, først i Tele- og Dataforbundet, og deretter etter sammenslåingen i EL & IT.
– Det er trist at en av våre dyktigste tillitsvalgte skal forlate oss. Samtidig er jeg stolt av at en av våre har fått en så viktig stilling, sa forbundsleder Hans O. Felix i sin tale til Tove. Han la vekt på at hun er den yngste av de valgte i ledelsen, samtidig som hun er den som har vært lengst valgt.
– Du har raskt satt deg inn i saker, og vi har mye å takke deg for. Personlig vil jeg takke deg for måten du oppførte deg på i vårt forbunds vanskeligste periode, nemlig i tiden rundt det ekstraordinære landsmøtet i 2001, sa Felix.
Det var også mange andre som ville takke Tove for innsatsen. Knut Kristensen i motparten Norsk Teknologi/NELFO takket for samarbeidet i utdannings- og kompetansesaker, og ikke minst for Toves innsats som leder av prosjektet «Jenter i bil og elektro».
– Du har et engasjement som er de fleste forunt å ha, sa han.
Tove fikk også mange godord for sitt internasjonale engasjement. Hennes langvarige innsats i tillitsvalgtarbeid på tvers av landegrenser har satt sine spor, mente blant andre Marcus Courtney, sekretær ved UNIs hovedkontor i Geneve.
– Da jeg kom inn i denne sektoren snakket alle om Tove, og hvilken viktig person hun var i vårt arbeid. Du har gjort en kjempestor innsats, og selv om du nå forsvinner har du satt dype spor etter deg, sa han.