Toppmøte om arbeidslivskriminalitet

Publisert: 27.01.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

På dagens møte redegjorde arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie for Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Også statsminister Erna Solberg deltok på møtet.

– Arbeidslivskriminaliteten blir stadig mer organisert og det sprer seg til flere bransjer. Dette er trender som kan bidra til å trekke lønns- og arbeidsvilkår i norsk arbeidsliv i negativ retning, men vi har mulighet til å påvirke fremtida, sa LO-leder Gerd Kristiansen.

Med utgangspunkt i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, er det igangsatt og gjennomført kartlegging og evaluering av en rekke forhold: 
 

  • Godkjenningsordningen i renhold
  • Likebehandlingsreglene ved innleie
  • Analyse av hvordan allmenngjøring virker på lønnsdannelsen og arbeidsmarkedet.

– Det er viktig at vi får en bred diskusjon om videreutvikling av disse tiltakene sett i lys av de utfordringer de er ment å møte, og det er viktig at partene i arbeidslivet trekkes med i denne diskusjonen. Slik jeg opplever det, er en del av disse ordningene fortsatt i spill. Ordninger som etter vår mening fungerer godt, sa Gerd Kristiansen på pressekonferansen etter møtet.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.