Toppmøte om arbeidslivskriminalitet

- innholdet kan være utdatert

På dagens møte redegjorde arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie for Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Også statsminister Erna Solberg deltok på møtet.

– Arbeidslivskriminaliteten blir stadig mer organisert og det sprer seg til flere bransjer. Dette er trender som kan bidra til å trekke lønns- og arbeidsvilkår i norsk arbeidsliv i negativ retning, men vi har mulighet til å påvirke fremtida, sa LO-leder Gerd Kristiansen.

Med utgangspunkt i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, er det igangsatt og gjennomført kartlegging og evaluering av en rekke forhold: 

 

– Det er viktig at vi får en bred diskusjon om videreutvikling av disse tiltakene sett i lys av de utfordringer de er ment å møte, og det er viktig at partene i arbeidslivet trekkes med i denne diskusjonen. Slik jeg opplever det, er en del av disse ordningene fortsatt i spill. Ordninger som etter vår mening fungerer godt, sa Gerd Kristiansen på pressekonferansen etter møtet.