Tjenestemannslovutvalget:- Fornøyd med utvalgsrapport

Publisert: 21.12.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Tone Rønoldtangen mener LO Stat har fått gjennomslag for mange av sine argumenter og prioriteringer.

Et samlet utvalg foreslår en ny lov om ansettelse og opphør av ansettelsesforhold i staten.

  • Ansatte bør fortsatt ha et sterkt stillingsvern
  • Ordningen med tilsettingsråd for tilsettings- og oppsigelsessaker videreføres.
  • Rapporten påpeker at det må gjøres noe med det høye antall midlertidige ansatte.

 

Les mer på LO Stats nettside.

For mange midlertidige ansatte er en formulering som også Kjersti Barsok i NTL er positiv til. Problemet med dagens Tjenestemannslov er først og fremst at reglene om midlertidighet ikke følges – det er derfor staten er versting på dette, skriver NTL i en pressemelding.

Også NTL er fornøyd med rapporten – les mer på NTLs nettside

Utvalgets rapport

Relevante artikler

Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.