Tiltakspakke for vikarer fra 2013

Publisert: 04.07.12

– innholdet kan være utdatert

Det betyr at ansatte i vikarbyråer skal ha like gode lønns- og arbeidsvilkår når de er innleid som om de er ansatt hos innleier. Tiltakspakken følger opp likebehandlingsprinsippet for vikarbyråansatte og betyr at de innleide har krav på mer enn minstelønnssatsene i allmenngjøringsforskrifter der disse gjelder.

Tiltakene:

  • Innleievirksomheten får solidaransvar for vikarbyråets plikt til å dekke lønn og annen godtgjøring etter likebehandlingsprinsippet.
  • Vikarbyrået får plikt til å opplyse sine ansatte om grunnlaget for lønnsfastsettelsen.
  • Vikarbyrået får plikt til å opplyse innleievirksomheten om de vilkår som avtales mellom vikarbyrået og den som leies ut.
  • De tillitsvalgte hos innleier får innsynsrett i den innleides lønns- og arbeidsvilkår.
  • Innleievirksomheten får opplysningsplikt overfor vikarbyrået om de opplysninger som er nødvendig for at vikarbyrået skal kunne ivareta kravet om likebehandling.
  • Ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som klargjør at innleievirksomheten, i tillegg til vikarbyrået, har ansvar for å påse at arbeidstidsreglene overholdes.
  • Lovfestet drøftingsplikt for innleievirksomheten med de tillitsvalgte om bruk av innleie. Arbeidstilsynet skal håndheve drøftingsplikten.

Andre tiltak:

  • Spørsmålet om kollektiv søksmålsrett for tillitsvalgte skal vurderes med oppstart i første halvår 2012.
  • Bemanningsregisteret, som ble innført i 2009, evalueres i 2012.

– Fast ansettelse er hovedregelen i norsk arbeidsliv, understreker arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

 

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.