Tiltak mot sosial dumping positivt

Publisert: 15.12.11

– innholdet kan være utdatert

Har regjeringens tiltak mot sosial dumping bidratt til mer ordnede forhold for arbeidsinnvandrerne i Norge? Dette er hovedspørsmålet i denne rapporten, som evaluerer regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping.

Når det gjelder reguleringer mot lønnsdumping er det behov for å utvide nedslagsfeltet til flere deler av arbeidsmarkedet.

– Det er hyggelig å lese at Fafo mener regjeringens innsats over tid for å møte de utfordringene vi har med utenlandske arbeidere fra Europa, i det store og hele er god, og at den har virket i tråd med hensikten, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Den forsterkede innsatsen fra Arbeidstilsynet har vært en helt sentral del av handlingsplanene mot sosial dumping, og evalueringen viser at den har vært gjennomført på en bra måte. Når det gjelder de ulike reguleringene, fungerer ordningen med id-kort i bygg- og anleggsbransjen godt, mens melde- og registreringsplikten for bemanningsforetak ser ut til å ha liten effekt. Det er positive indikasjoner knyttet til innføringen av solidaransvar.

Når det gjelder informasjon, framstår særlig etableringen av servicesentrene for utenlandske arbeidstakere som en suksess.

Det er fortsatt store utfordringer knyttet til useriøsitet i deler av arbeidslivet.

– Fafo-rapporten gir oss anledning til å se på veien videre i kampen mot sosial dumping. Jeg er opptatt av at vi sammen med partene i arbeidslivet går gjennom rapporten for å fortsette den brede innsatsen mot sosial dumping, sier statsråden.

Rapporten er skrevet av Fafo-forskerne Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos.

Les hele rapporten på FAFOs hjemmesider.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.