Tiltak mot arbeidslivskriminalitet

- innholdet kan være utdatert

Blant annet har Regjeringen fulgt opp LOs krav om:

Dette viser hva vi kan få til med et godt trepartssamarbeid, sier LO-leder Gerd Kristiansen, som mener det viktigste er at en bred strategi er på plass for økt innsats framover og at strategien er forankret hos statsministeren.

– Det er også viktig å få skatte-, justis- og næringsmyndighetene tydelig med på laget for å sikre et anstendig norsk arbeidsliv, understreker Kristiansen.

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet