Tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Publisert: 14.01.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Blant annet har Regjeringen fulgt opp LOs krav om:

  • Bruk av lærlinger
  • Kortere kontraktkjeder i offentlige kontrakter
  • Skal styrke mer kunnskap om utleie av arbeidskraft
  • Likebehandlingsreglene i vikarbyrådirektivet utredes i løpet av 2015, blant annet i lys av omgåelser
  • Samarbeidet mellom ulike kontrolletater skal bli tettere og mer effektivt over hele landet

Dette viser hva vi kan få til med et godt trepartssamarbeid, sier LO-leder Gerd Kristiansen, som mener det viktigste er at en bred strategi er på plass for økt innsats framover og at strategien er forankret hos statsministeren.

– Det er også viktig å få skatte-, justis- og næringsmyndighetene tydelig med på laget for å sikre et anstendig norsk arbeidsliv, understreker Kristiansen.

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.