Tilpasning forebygger ryggplager

- innholdet kan være utdatert

Ansatte som får vondt i ryggen blir ikke lenger behandlet individuelt og som isolerte tilfeller. De blir i stedet henvist til en felles spesialisthelsetjeneste og behandlingen tar utgangspunkt i muligheter for tiltak på egen arbeidsplass.
– Tidlig avklaring og at det er gunstig å være i aktivitet ved ryggplager er noe av suksessoppskriften, sier Gunda Hamland ved NAV Arbeidslivssenter Troms.
Kunnskap om realiteter
Myter om ryggplager er utbredt. Derfor ønsker prosjektet å nå alle ansatte med reell helsefaglig kunnskap. Helsetjenesten og NAV møter alle ansatte tre ganger i året. Her tar de opp mytene og deler erfaringer og kunnskap om ryggplager og andre muskellidelser.
Det handler mye om troverdighet. Spesialistene informerer om hva man kan og ikke kan gjøre ved ryggplager. De har langt større tyngde på dette området enn om noen andre skulle informert om det samme. Tilsvarende er det stor interesse for alle muligheter som åpner seg med støtte fra NAV. Dette kan for eksempel være hjelp til transport og støtte i forbindelse med tilretteleggingstiltak.
– Vi går alltid ut sammen, aldri hver for oss, sier Hamland. – Det er nok den viktigste grunnen til at vi har lykkes så bra.Faktaboks: Prosjekt iBedrift