Tilpasning forebygger ryggplager

Publisert: 13.09.11

– innholdet kan være utdatert

Ansatte som får vondt i ryggen blir ikke lenger behandlet individuelt og som isolerte tilfeller. De blir i stedet henvist til en felles spesialisthelsetjeneste og behandlingen tar utgangspunkt i muligheter for tiltak på egen arbeidsplass.

– Tidlig avklaring og at det er gunstig å være i aktivitet ved ryggplager er noe av suksessoppskriften, sier Gunda Hamland ved NAV Arbeidslivssenter Troms.

Kunnskap om realiteter

Myter om ryggplager er utbredt. Derfor ønsker prosjektet å nå alle ansatte med reell helsefaglig kunnskap. Helsetjenesten og NAV møter alle ansatte tre ganger i året. Her tar de opp mytene og deler erfaringer og kunnskap om ryggplager og andre muskellidelser.

Det handler mye om troverdighet. Spesialistene informerer om hva man kan og ikke kan gjøre ved ryggplager. De har langt større tyngde på dette området enn om noen andre skulle informert om det samme. Tilsvarende er det stor interesse for alle muligheter som åpner seg med støtte fra NAV. Dette kan for eksempel være hjelp til transport og støtte i forbindelse med tilretteleggingstiltak.

– Vi går alltid ut sammen, aldri hver for oss, sier Hamland. – Det er nok den viktigste grunnen til at vi har lykkes så bra.


Faktaboks: Prosjekt iBedrift

 

  • Målgruppen for iBedrift er ansatte med muskel- og skjelettplager
  • iBedrift omfatter 4500 ansatte i Tromsø og Lenvik
  • Barnehagene har vært med lengst
  • Omfattende kunnskap om nakke- og ryggplager gis til alle ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ledere
  • Tilbudet er basert på et forpliktende samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (Universitetssykehuset i Nord-Norge)
  • Prosjektet har en kontaktperson, en ”mestringskontakt”, i hver virksomhet
  • Sykefraværet blant virksomhetene i prosjektet ble redusert med 34 prosent mellom 2010 og 2011 og ytterligere 20 prosent i tredje kvartal 2011

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.