Innleie – Kampanje for faste ansettelser

Fra nyttår av trådte nye bestemmelser om innleie i kraft. Dette gir oss en mulighet til å få flere faste ansettelser i bedriftene, og til å begrense bruken av innleid arbeidskraft.

EL og IT Forbundets mål er å øke antallet faste ansatte og øke antallet læreplasser, i stedet for å dekke arbeidskraftsbehovet med innleie. For å få til dette, ønsker vi at hver enkelt klubb avholder et møte med bedriften hvor temaet er bemanningssituasjonen i bedriften.

Informasjon om kampanjen

Her finner du diverse brosjyrer og informasjon for tillitsvalgte:

Veiledere og brosjyrer

Plakater

Sosiale medier

Kontakt

Jan Henrik Larsen
Forbundssekretær
Telefon: +47 971 41 976

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.