Ti punkter om konkurranseutsetting

- innholdet kan være utdatert

Hovedargumentet for konkurranseutsetting er at det kan gi direkte kostnadsinnsparing for enheten som konkurranseutsetter. Dette reflekterer også mer effektiv ressursbruk i samfunnet.

Nyere faglitteratur peker på at mange kostnader ikke regnes med: Transaksjonskostnader, som typisk er noen prosent av kontrakten, skattetap fra redusert lønn og konsum fra ansatte og økte sosiale kostnader. Virkningen på inntektsfordeling og likestilling er typisk negativ, står det i LOs samfunnsnotat.

Les mer: Mer konkurranseutsetting – en god ide i dagens Norge?