Tettere oppfølging av dropput ungdom

Publisert: 01.02.12

– innholdet kan være utdatert

Fra 1. februar gjelder nye endringer i forskrift i Opplæringsloven fra Kunnskapsdepartementet. Endringene gjelder bestemmelsene om den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten, skriver Kunnskapsdepartementet.

Individuelle tiltak

Ungdom med rett til videregående opplæring som ikke har søkt eller tatt imot elev- eller læreplass, dropper ut av skolen, eller ikke er i arbeid, skal få hjelp til å finne et egnet tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak.

Fylkeskommunalt ansvar

Det er fylkeskommunens oppfølgingstjeneste (OT) som har dette ansvaret. OT skal sørge for oversikt over ungdom som har avsluttet grunnskolen og som ikke er under opplæring eller i arbeid. Dette ansvaret gjelder til og med det året ungdommene fyller 21 år.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.