Tettere oppfølging av dropput ungdom

Publisert: 01.02.12

– innholdet kan være utdatert

Fra 1. februar gjelder nye endringer i forskrift i Opplæringsloven fra Kunnskapsdepartementet. Endringene gjelder bestemmelsene om den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten, skriver Kunnskapsdepartementet.

Individuelle tiltak

Ungdom med rett til videregående opplæring som ikke har søkt eller tatt imot elev- eller læreplass, dropper ut av skolen, eller ikke er i arbeid, skal få hjelp til å finne et egnet tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak.

Fylkeskommunalt ansvar

Det er fylkeskommunens oppfølgingstjeneste (OT) som har dette ansvaret. OT skal sørge for oversikt over ungdom som har avsluttet grunnskolen og som ikke er under opplæring eller i arbeid. Dette ansvaret gjelder til og med det året ungdommene fyller 21 år.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.