Temperatur på jobben

- innholdet kan være utdatert

Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19°C eller over 26°C skal unngås.
Les mer på Arbeidstilsynets faktaside Temperatur – varme og kulde på jobben