Temaseminar:Kriminalitet og utnyttelse i arbeidslivet

Publisert: 02.06.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Stadig oftere ser vi tilfeller av kriminalitet og utnyttelse i arbeidslivet. Det kan dreie seg om alt fra sosial dumping og svart arbeid til tvangsarbeid og tvangstjenester.

Hvordan håndterer vi disse utfordringene? Har myndighetene og hjelpeapparatet de virkemidlene som trengs? Og hvordan kan vi jobbe bedre for å bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet?

Dette er temaer UDI vil belyse på seminaret.
Foredragsholdere vil være
• Pål Abrahamsen – Romerike Politidistrikt
• Line Steen Presthus – Oslo statsadvokatembeter
• Ingrid Weider Lothe og Camilla Torgersen – Utlendingsdirektoratet
• Berit Bøe – Arbeidstilsynet
Det endelige programmet vil komme senere, og legges ut på UDIs nettsider. 

Tid: 16. juni kl. 09-13
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29 c
Påmeldinsfrist 10. juni.

Les mer og meld deg på her.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.