Temarapport om dialog

- innholdet kan være utdatert

Den sosiale dialog er det uttrykket som brukes når arbeidslivets parter i Europa møtes og av og til forhandler om avtaler.
LOs temarapport tar for seg selve begrepet Sosial dialog, hva som er utgangspunktet for dialogen og historisk blikk på utviklingen av partenes samarbeid.
Les LOs temarapport er.