Temarapport: EU og EØS saker 2011

Publisert: 29.03.11

– innholdet kan være utdatert

Temarapporten gir en oversikt over aktuelle EU og EØS saker for inneværende år med linker til aktuelle nettsteder for mer utdypende informasjon. Blant annet setter rapporten fokus på finanskrisen og fagbevegelsens svar på mange av utfordringene som har oppstått i kjølvannet.

I tillegg kan du lese mer om medlemskapsforhandlinger, energisituasjonen, makrellsaken, Europa-2020 strategien og status for aktuelle direktiver som regulerer både arbeidsliv, forbrukerrettigheter, pasientrettigheter og sosiale tjenester av allmenn interesse.

Last ned temarapporten her.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.