Temabilag om Inkluderende arbeidsliv

- innholdet kan være utdatert

Steinar Grønbekk er ansvarlig redaktør og han starter bilagets leder slik:
«Den største bløffen i sykefraværsdebatten er at avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) ikke fungerer. Rundt om i hele landet, i alle bransjer og i små og store bedrifter, finnes utallige gode eksempler på at systematisk arbeid og oppfølging faktisk forebygger sykefravær og hjelper de som allerede er syke raskere tilbake i jobb.
Bilagets innhhold
Bilaget har et  intervju med LO-leder Roar Flåthen, en del sykefraværseksempler fra arbeidslivet, et sykefraværsleksikon og en oversikt over hvordan de nordiske landene har løst utfordringene relatert til sykefravær.