Telenor nedbemanner, tross solid overskudd

Publisert: 07.05.20

Styret i Telenor Norge har vedtatt å gjenoppta omstillingsprosessen i Telenor Norge.

Dette betyr konkret at innplasseringen blir 19 mai. Iverksettelse av ny organisasjon skal være operativ 15 juni.

EL og IT i Telenor kaller vedtaket for uansvarlig. Styret har fattet et vedtak om å gjennomføre en unødvendig nedbemanning, midt under en krise med historisk høy arbeidsledighet. Andre bedrifter må nedbemanne for å unngå å gå over ende. Telenor Norge nedbemanner for å øke et allerede skyhøyt overskudd. Telenor Norge AS leverte nesten 5 milliarder i overskudd i 2018.

Vi har krevd at prosessen må kunne gjennomføres på samme måte for alle ansatte, uavhengig om man tilhører en risikogruppe. Vi har krevd en trygg prosess for alle. Dessverre besluttet styret i går å gjennomføre nedbeammaning uten at FHI har endret sine anbefalinger. Ansatte som har sittet i isolasjon på hjemmekontor, skal kalles inn til kontoret bare for å nedbemannes. Dette er en kynisk arbeidsgiverpolitikk.

Vi vil selvsagt bistå medlemmer så godt vi kan i prosessen og situasjonen skal ikke begrense den hjelpen våre medlemmer skal få. 

EL og IT i Telenor Norge må understreke at vi har hatt god dialog med bedriften og mange innspill er tatt til følge, men til slutt fattet styret i Telenor Norge et vedtak mot vår anbefaling.

EL og IT i Telenor Norge hevder at Telenor Norge har solide inntekter og skal av den grunn ta sitt samfunnsansvar. Styret har vedtatt å øke sluttpakkene og kostnadene ved nedbemanningen. Vi mener bedriften heller burde holdt de ansatte i jobb.

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til saklighet og forsvarlighet i alle deler av prosessen ved nedbemanninger. Det skal også foretas en interesseavveining mellom bedriftens behov for å ta ned bemanningen sett opp mot den enkeltes interesse i å bevare et arbeidsforhold.

Dette betyr at det må gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle av de ulemper det medfører en ansatt å miste jobben, opp mot Telenor Norges interesse av å øke overskuddet på fem milliarder. Vi mener interesseavveiningen vil gå i den enkeltes ansattes favør.

Tillitsvalgte er tilgjengelig for medlemmer som har spørsmål eller ønsker en samtale.

Hovedtillitsvalgt for EL og IT i Telenor Norge
Kenneth Pettersen
Mobil +47 958 80 475

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.