Telenor-klubbens reaksjon på nedbemanning

Publisert: 17.09.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

"Dette omtales ofte som global sosial dumping. Dette skjer fremfor å satse på egne ansatte i Norge.

Resten av bemanningskuttet er 150 ansatte og 85 konsulenter som Telenor Norge oppgir som overtallige. Dette er et tall på hvor mange ansatte de regner med kan komme til å få lite å gjøre på jobben engang i framtiden.

Offshoring og denne måten å definere overtallighet på har EL & IT Forbundet i Telenor alltid vært uenig i. Det er kun når ansatte av ulike årsaker opplever arbeidsbortfall at vi aksepterer at det er en overtallighet.

Det er EL & IT Forbundet i Telenor sin oppfatning at Telenor ville vært tjent med å la organisasjonen tilpasse seg over tid. Fremtidens utfordringer hadde vært bedre ivaretatt ved å ha fokus på kompetanseutvikling av egne ansatte og at bedriften burde redusert bemanningen over tid med hverdagsrasjonaliseringer.

EL & IT Forbundet i Telenor påpeker risikoen for at bedriften igjen forregner seg på effekten av tiltakene og vi kan ikke se at bedriften kan vise til et tilsvarende arbeidsbortfall. Det er derfor ikke grunnlag for nedbemanningen på nåværende tidspunkt.

Bedriftens økonomiske stilling forsvarer på ingen måte at 170 fast ansatte må gå i løpet av høsten. Dette er ansatte som har gitt store deler av sin yrkesdeltakelse i selskapets tjeneste.

At så mange presses ut av bedriften uten at det er en dokumentert reell overtallighet betyr at de resterende ansatte må jobbe overtid for å dekke opp for de som ble borte. Dette har EL & IT Forbundet i Telenor alltid vært imot. Det er kun når ansatte av ulike årsaker ikke har oppgaver at vi aksepterer at det er en overtallighet.

Noe av bemanningsreduksjonen kommer som følge av flytting av arbeidsoppgaver til India. Det omtales ofte som global sosial dumping. Dette skjer fremfor å satse på egne ansatte i Norge. At bedriften velger å sette bort arbeid til lavkostland fremfor å satse på egne ansatte i Norge skader omdømmet til bedriften.

Etter vår oppfatning er dette et uttrykk for en kynisk holdning hvor profittjag går foran ansvaret for lojale medarbeidere og norske arbeidsplasser i en tid hvor arbeidsløsheten i Norge øker.", skriver Telenor-klubben.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.