Tariffpolitikk og forslags-behandling

Publisert: 26.10.11

– innholdet kan være utdatert

Konferansen ledes av Kai Christoffersen og Åge Blummenfelt, mens referenter er Geir Hole og Nina Fjeldheim.

Redaksjonskomiteen består av Torstein Johansen (leder), forbundssekretærene Dag Langer Andersen og Jan Henrik Larsen, og tillitsvagte Espen Orfjell, Morten Brede Johnsen, Frank Hagen, Svenn Åge Johnsen og Remi Unnvik.

Valgt ekstra redaksjonskomité

Under den tariffpolitiske debatten tirsdag ble det vedtatt å nedsette en 2. redaksjonskomité som blant annet skal behandle forslag til en del uttalelser. Denne komiteen består av forhandlingsleder Jan Olav Andersen (leder), Øivind Wallentinsen, Ove Toska, Nina Farnes-Hansen og Terje Aaberg.

Når det gjelder debatten om Vikarbyrådirektivet, har Nettverk laget en egen sak om det.

Saken ble meget aktualisert ved at Fellesforbundets landsmøte sa nei til direktivet. Også EØS var sterkt fremme i gårsdagens diskusjon, og det samme var bemanningsbransjen og kampen mot sosial dumping.

Delegater

Til konferansen er det 104 påmeldte delegater, hvorav 9 kvinne, som representerer distriktene Oslo/Akerkshus, Vestfold/Telemark, Rogaland, Hordaland/Sogn og Fjordane, Troms/Svalbard og Finnmark.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.