Tarifflønn hindrer jojo-effekt

Publisert: 10.04.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Forskerne har lgått gjennom erfaringene fra 28 medlemsland, samt Norge, og lagt fram resultatene i rapporten Pay in Europe in the 21st century.

Økonomisk støtdemper

Betydningen av kollektive tariffordninger variere ut i fra de ulike økonomiske svingningene. Men når økonomien lekker, som finanskrisa i tida rundt 2008, har forskerne funnet klare tegn på at tarifflønn bidrar til å dempe presset mot arbeidstakerne.

I motsetning til lønn som er fastsatt mer individuelt, fungerer dermed dette som en form for forsikring mot å bli rammet i tider hvor lønn og arbeidsplasser er under sterkt press.

Les mer om temaet på arbeidslivet.no

 

Relevante artikler

Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.