Tariffkrav og valg

Publisert: 30.11.11

– innholdet kan være utdatert

Første sesjon var viet framlegg i plenum etter gårsdagens gruppearbeid. I beste bolk deler delegatene tilknyttet de to avtalene i særmøter for å diskutere tariffspesifikke saker.

Under denne bolken skal delegatene på energiavtalene på KS Bedrift og Energi Norge velge representanter til forhandlingsutvalg, programkomité og vertikalutvalg. Senere samles alle delegatene hvor det orienteres om resultatet fra særmøtene og om valgene.

Deretter er det eventuelle uttalelser fra redaksjonskomiteene og oppsummering før avreise.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.