Tariffkrav og valg

- innholdet kan være utdatert

Første sesjon var viet framlegg i plenum etter gårsdagens gruppearbeid. I beste bolk deler delegatene tilknyttet de to avtalene i særmøter for å diskutere tariffspesifikke saker.
Under denne bolken skal delegatene på energiavtalene på KS Bedrift og Energi Norge velge representanter til forhandlingsutvalg, programkomité og vertikalutvalg. Senere samles alle delegatene hvor det orienteres om resultatet fra særmøtene og om valgene.
Deretter er det eventuelle uttalelser fra redaksjonskomiteene og oppsummering før avreise.