Tariffdebatt direkte på lo.no

Publisert: 17.02.11

– innholdet kan være utdatert

Årets oppgjør er et mellomoppgjør og det er fjorårets oppgjør som legger rammene for mellomoppgjøret. Tariffavtalen gjelder for en toårsperiode og i oppgjørene i 2010 ble partene enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.

Representantskapet skal også foreta suppleringsvalg til LOs ledelse og til LOs sekretariat.

Følg sendingen fra Folkets Hus kl. 10.00.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.