Tariffavtale for Webhelp-klubben etter aktiv verving

Publisert: 20.02.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

– Klubben ville ha en tariffavtale og løsningen var verving blant kolleger, sier klubbleder Svein Ove Blystad.

Etter en massiv innsats lokalt, økte medlemstallet fra 4 til 65(!) i løpet av 2017, og dermed var grunnlaget for å kreve tariffavtale lagt. Den 8. februar kunne Webhelp-klubben endelig slippe jubelen løs da kravet ble innfridd.

– En tariffavtale er utrolig viktig for oss ansatte, og vi er veldig lettet over å endelig ha fått det til. Den gir både ansatte og ledelsen tryggere rammer enn det vi hadde tidligere. I tillegg gir det oss ansatte større innflytelse på arbeidsplassen, slik at vi kan være med å øke trivselen, sier klubbleder Svein Ove Blystad.

Webhelp leverer kundesentertjenester og teknologisk støtte på elektroniske tjenester og produkter for andre firmaers kunder.

Fordelene ved organisering/tariffavtale

  • Sikrer de ansatte innflytelse
  • Bidrar til riktig lønnsutvikling
  • Juridisk bistand i situasjoner av tariff- og arbeidsrettslig karakter
  • Forebygge konflikter på arbeidsplassen-

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.