Tariff 2020: Vi vil ha lønnsvekst for alle

Publisert: 18.02.20
(Endret: 23.05.22)

EL og IT Forbundet vil at årets lønnsoppgjør skal gi økt kjøpekraft til alle medlemmer.

I tillegg vil vi at oppgjøret skal bidra til utjevning av økonomiske forskjeller. Siden årets oppgjør er et hovedoppgjør, så kommer vi også til å forhandle om mange andre ting i tariffavtalene. Vi har krav knyttet til blant annet arbeidstid, brakkeforhold, reisebestemmelser og arbeidstakernes innflytelse over bedrifters bruk av kontroll og overvåkning.

EL og IT Forbundet gjennomførte tre landsomfattende tariffkonferanser innenfor forbundets hovedområder høsten 2019. Krav og prioriteringer fra disse konferansene legges til grunn for forhandlingene på den enkelte overenskomst.

LO: – Hvert forbund skal forhandle for seg

Den 18. februar var LOs høyeste organ mellom kongressene, representantskapet, samlet. Der ble det vedtatt at årets oppgjør gjennomføres forbundsvis. Det var også det EL og IT Forbundet ønsket. Det betyr at det enkelte forbund forhandler med sin motpart på arbeidsgiversiden om én og én tariffavtale for seg. Dette kommer fram av en uttalelse om lønnsoppgjøret. Den kan leses her.

I uttalelsen står blant annet følgende: Hovedkravet for lønn er sikring av økt kjøpekraft for medlemmene gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser. Gjennom kravene vil vi sikre en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk ved å prioritere seriøsitet og likelønn, og motvirke lavlønn. Lokale forhandlinger skal være reelle.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen talte til representantskapet.

Datoene for lønnsforhandlingene

Fellesforbundet og Norsk Industri kom den 13. mars fram til at frontfagsoppgjøret utsettes. Dette gjøres på grunn koronasituasjonen. Disse datoene er derfor ikke gyldig.

Overenskomst

Forhandlingsdato

Spekter A-del

2. – 3. april

Spekter A1

16. april

IKT-overenskomsten NHO

20. – 21. april

Hovedtariffavtalen KS

16.april – 30. april

Hovedtariffavtalen Stat

15. april – 30. april

Landsoverenskomsten for Elektrofag (LOK)

27. – 30. april

Telenor-overenskomsten

6. – 7. mai

Heisoverenskomsten

11. – 13. mai

Energioverenskomsten NHO

12. – 13. mai

Energiavtalen KS Bedrift

27. – 28. mai

IKT og Serviceelektronikk Virke

Ikke fastsatt

Bedriftsavtalen KS Bedrift

Ikke fastsatt

Kabelmontøroverenskomsten

Ikke fastsatt

Fellesoverenskomsten for Treforedling

Ikke fastsatt

Hvilken avtale går du på?

Her finner du de tariffavtalene EL og IT Forbundet er part i. Dersom du er usikker på hvilken avtale du går på, så finner du ut det ved å logge på «Min side».

Følg med på elogit.no for nærmere informasjon om utfallet av forhandlingene.

EL og IT Forbundets delegasjon på LOs representantskap. Fra høyre; Vidar Hennum (nestleder), Bjørn Fornes (leder av forhandlingsavdelingen), Monica Derbakk (leder av utviklingsavdelingen), Morten Svendsen (leder av Distrikt Oslo/Akershus), Øyvind Wallentinsen (leder av Rogaland Elektromontørforening) og Bjørnar Dahle (Distrikt Møre og Romsdal). Forbundsleder Jan Olav Andersen var også med i kraft av sin plass i LO-sekretariatet.

Les også: Slik foregår vårens lønnsoppgjør

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
Et historisk høyt kronetillegg ble resultatet etter årets lønnsforhandling i Energiavtale 1.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.