Tap og glede med mye vann

- innholdet kan være utdatert

Hydro må slippe 60 000 liter vann i sekundet forbi vannkraftverket og ut Rjukanfossen fordi Møsvatn er fullt, melder nrk.no.
Til NRK sier Nicolai Østhus, daglig leder i Øst-Telemark Brugseierforening, at vannkraft har en sterk posisjon i det nordiske kraftmarkedet og det fører til lavere priser.
– En nedgang på 10 øre vil bety et par tusen kroner mindre å betale for en husholdning. Og en nedgang på 20 øre kan tenkes, sier Østhus, som styrer strømmen til halve av landets befolkning.
En nedgang på 20 øre tilsvarer rundt 4 000 kroner billigere strøm for en norsk husholdning. For Hydro og andre kraftselskaper i tilsvarende situasjon betyr uutnyttet vann daglige tap. Med dagens utslipp taper Hydro daglig rundt to millioner kroner.
Om Øst-Telemark Brugseierforening
Er en forening av kraftverkseiere i østre del av Skiensvassdraget og har ansvar for kraftreguleringene i denne del av vassdraget, herunder blant annet Møsvatn, Mårvatn, Kalhovdfjorden og Tinnsjøen. Brukseierforeningens eiere er Norsk Hydro ASA, Statkraft SF, Skagerak Kraft AS, Tinfos A/S og Akershus Kraft AS
Fakta hentet fra foreningens nettside.