Tap i Arbeidsretten

Publisert: 02.12.10

– innholdet kan være utdatert

1. desember 2010 falt Arbeidsrettens dom i forbundets sak om betaling for jul- og nyttårsaften for dem som følger landsoverenskomsten for elektrofagene.

Saken var opprinnelig reist fra klubben ved Siemens i Oslo i 2007. Verken ved tvistebehandling med Norsk Teknologi, og senere mellom LO og NHO, var det mulig å finne en løsning. Dermed havnet saken i Arbeidsretten.

Forbundet tapte saken i Arbeidsretten. Retten fant at vi ikke i tilstrekkelig grad hadde klargjort at vårt krav ved tariffoppgjøret i 2006 betydde at vi skulle ha betalt for hele arbeidsdager.

Dommen tilsier dermed at motpartens påstand om at det skal betales for 4,5 timer begge dager var det riktige.

Fra forbundets side kan vi bare beklage at vår påstand ikke vant frem i retten.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.