Tap i Arbeidsretten

Publisert: 02.12.10

– innholdet kan være utdatert

1. desember 2010 falt Arbeidsrettens dom i forbundets sak om betaling for jul- og nyttårsaften for dem som følger landsoverenskomsten for elektrofagene.

Saken var opprinnelig reist fra klubben ved Siemens i Oslo i 2007. Verken ved tvistebehandling med Norsk Teknologi, og senere mellom LO og NHO, var det mulig å finne en løsning. Dermed havnet saken i Arbeidsretten.

Forbundet tapte saken i Arbeidsretten. Retten fant at vi ikke i tilstrekkelig grad hadde klargjort at vårt krav ved tariffoppgjøret i 2006 betydde at vi skulle ha betalt for hele arbeidsdager.

Dommen tilsier dermed at motpartens påstand om at det skal betales for 4,5 timer begge dager var det riktige.

Fra forbundets side kan vi bare beklage at vår påstand ikke vant frem i retten.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.