Tanker til Japan

- innholdet kan være utdatert

Dette skriver EL & IT Forbundet i et brev til japanske fagforeningskamperater.
22. mars sendte forbundsleder Hans O. Felix i EL & IT Forbundet en sympatierklæring til fagforeningsvennene i Japan. Brevet ble sendt både til internasjonalen UNI LCJ Japan, og til japanernes informasjons- og kommunikasjonsforbund ICTJ (The Federation of Information and Communication Techbology Service Workers of Japan).
Les hele brevet her.
Telearbeidere i Japan jobber på spreng for å få kommunikasjonen på fote igjen etter jordskjelvene. Fagbevegelsen takker for sympati og støtte.

Vanskelige forhold


I sitt svar takker president Tomoyasu Kato for all støtte. ICTJ organiserer 230.000 medlemmer, og president Kato sier de har brukt den første tiden på å få oversikt over medlemmene, og sørge for at de er i sikkerhet. Dessverre er det fremdeles mange som er savnet. Samtidig jobber bransjen på spreng med å få kommunikasjonen i landet på plass igjen.
– Mange jobber døgnet rundt for å få på plass det mest nødvendige. I dag har vi fått til tilfredsstillende kommunikasjon mange steder, men i katastrofeområdene er det fremdeles ustabilt. Vi fortsetter derfor med uforminsket styrke, skriver Kato.

Opp med telelinjer


Et av områdene som blir prioritert er å få på plass telekommunikasjon. Dette er viktig, ikke minst for dem som er rammet av katastrofen. Fri offentlige telefon, midlertidige linjer, og satellittkommunikasjon er allerede på plass mange steder.
– Men når vi ser skadene er det klart at oppbygningsarbeidet vil ta lang tid. Vi samler nå inn penger til medlemmer som er rammet, og vil også bidra i det frivillige oppbygningsarbeidet, skriver Kato.
Les hele svaret fra Japan her.

LO hjelper Japan


LOs sekretariat har bevilget 400.000 kroner til katastrofeofrene i Japan. Pengene går til hjelpearbeidet som Rengo, japansk LO, har iverksatt.
-Vi står overfor en katastrofal situasjon uten sidestykke. Jeg er redd det vil ta veldig lang tid å komme seg på fote igjen, skriver lederen av japansk LO, Koga, i en epost til LO. Rengo etablerte 14. mars et katastrofeteam og lanserte sin egen innsamlingskampanje. Organisasjonen sender også frivillige fagorganiserte og varer til de berørte områdene.
-Jeg er glad for å kunne gi uttrykk for solidaritet på denne håndfaste måten. Når japansk fagbevegelse nå setter i gang sin egen innsamlingsaksjon, forteller det om dette enorme omfanget av katastrofen, sier LO-leder Roar Flåthen.