Takk fra Toves pårørende

Publisert: 24.08.11

– innholdet kan være utdatert

Vi vil med dette få takke for all deltagelse ved Toves bortgang. Både ved blomster til hjemmet fra EL & IT Forbundet og blomsterhilsener til bisettelsen fra forbundet og distriktene i Nordland, Telemark, Hordaland, Sogn og Fjordane, Oslo og Akershus, Trøndelag, Rogaland, Hedmark og Oppland og Østfold, samt IKT Fagforeningen, Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus, Heismontørenes Fagforening, Ungdomsutvalget og de unge i forbundet, EL & IT Forbundets seniorklubb, EL & IT klubben i EDB ErgoGroup og Klubb ytre organisasjon.

Vi ber videre om at vår takk også overbringes Svenska Elektrikerförbundet, Rafidnadansamband Islands og Dansk El-Forbund.

En særskilt takk til forbundsleder Hans O. Felix for fine minneord i bisettelsen og for at han skjermet oss ved å ta på seg oppgaven med å være kontaktperson overfor media i den innledende fasen. Noe som, etter vår oppfatning, ble gjort på en fremragende måte.

Endelig vil vi takke alle Toves arbeidskolleger i administrasjonen, medlemmene i forbundsstyret og landsstyret og alle andre i EL & IT Forbundet som hun hadde kontakt med og som hver på sin måte gjorde tiden i forbundet til en positiv opplevelse for henne.

Erlend og Tor

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.