Takk fra Toves pårørende

- innholdet kan være utdatert

Vi vil med dette få takke for all deltagelse ved Toves bortgang. Både ved blomster til hjemmet fra EL & IT Forbundet og blomsterhilsener til bisettelsen fra forbundet og distriktene i Nordland, Telemark, Hordaland, Sogn og Fjordane, Oslo og Akershus, Trøndelag, Rogaland, Hedmark og Oppland og Østfold, samt IKT Fagforeningen, Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus, Heismontørenes Fagforening, Ungdomsutvalget og de unge i forbundet, EL & IT Forbundets seniorklubb, EL & IT klubben i EDB ErgoGroup og Klubb ytre organisasjon.

Vi ber videre om at vår takk også overbringes Svenska Elektrikerförbundet, Rafidnadansamband Islands og Dansk El-Forbund.

En særskilt takk til forbundsleder Hans O. Felix for fine minneord i bisettelsen og for at han skjermet oss ved å ta på seg oppgaven med å være kontaktperson overfor media i den innledende fasen. Noe som, etter vår oppfatning, ble gjort på en fremragende måte.

Endelig vil vi takke alle Toves arbeidskolleger i administrasjonen, medlemmene i forbundsstyret og landsstyret og alle andre i EL & IT Forbundet som hun hadde kontakt med og som hver på sin måte gjorde tiden i forbundet til en positiv opplevelse for henne.
Erlend og Tor