Ta inn lærlinger

Publisert: 24.05.11

– innholdet kan være utdatert

Ved å ta inn lærlinger bygge den arbeidsstyrken energibransjen trenger for å få gjennomført store og små prosjekter energibedriftene står overfor de kommende årene.

 

Energi Norge har utgitt en egen brosjyre der de oppfordrer energibransjen å ta inn lærlinger.

Et høyt og stabilt inntak av lærlinger er helt nødvendig for at elevene skal velge en karriere i energibransjen, for at fylkeskommunen oppretter et tilstrekkelig antall elektroklasser, og for at skolene skal ha nok kunnskap om fagene. Dette er i dag en stor utfordring for bransjen.

– Mange bedrifter er godt gang med å ta inn lærlinger, og vi oppfordrer dere til å se dette i sammenheng med en bredere rekrutteringsstrategi. Vi antar at for bransjen bør det være minst ti prosent lærlinger i forhold til størrelsen montør/operatørstyrken, og dette kan også gi en veiledning for den enkelte bedrift. Vi i Energi Norge vil fortsatt bistå dere i arbeidet med fagopplæringen, sier Energi Norge på sin hjemmeside.

– Det er mange motiverte ungdommer som fremdeles står uten læreplass til høsten. Vi trenger dem!

 

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.