Ta arbeidsmiljøskolen hos AOF

Publisert: 24.10.14

– innholdet kan være utdatert

Arbeidsmiljøskolen består av to trinn, går over seks uker og holdes på Sørmarka kurs- og konferansesenter.

Her får du prøve deg på problemløsning etter en teoretisk modell. Kursets innhold er blant annet:

  • Kommunikasjon og samarbeid
  • Jus
  • AML – historikk
  • Verne og miljøarbeid med bl.a. ledelse, organisering og tilrettelegging  av arbeidet
  • Internkontroll, motivasjon, revisjon og risiko

Målgruppe:

Hovedverneombud, verneombud, tillitsvalgt og andre som jobber med HMS og som har gjennomført ”Grunnkurs i arbeidsmiljø”.

Opptakskrav: 

Du må ha gjennomført grunnkurs i arbeidsmiljø (40 timer).

For kurset 18. – 30. januar 2015 er søknadsfristen 9. november 2014.     For kurset 12. – 24. april 2015 er søknadsfrist 1. februar 2015.

 Søknadsskjema ligger på AOF.no under fanten toppskolering.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.