Sykefraværet går ned

Publisert: 21.12.11

– innholdet kan være utdatert

Det melder KS, Akademikerne, Spekter, YS, Unio, Virke, NHO og LO i en pressemelding.

Lavere legemeldt fravær

Det legemeldte fraværet er det laveste siden 3. kvartal 2004. Det er gledelig at vi nå ser at sykefraværet synker. Dette viser at innsatsen fra partene i arbeidslivet sammen med myndigheter, leger og andre sykmeldere gir resultater.

Loven fungerer

Nye lovbestemmelser fra 1. juli i år stiller krav til alle virksomheter i Norge om sykefraværsoppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen slik at man reduserer fravær.

Krevende regler skal vurderes

Den siste tiden har det kommet signaler både fra arbeidsgiverne og legene om at praktiseringen av de nye reglene er krevende. Partene i arbeidslivet er enige med regjeringen om å gjøre en gjennomgang av praktisering av regelverket for å unngå unødig byråkrati.

IA-avtalen nyttig verktøy

IA-avtalen er et godt og nyttig verktøy for å redusere sykefraværet i virksomhetene. Avtalen innebærer at virksomheter som har inngått IA avtale skal få ekstra hjelp i dette arbeidet fra parter og myndigheter. Dette skjer gjennom økonomiske virkemidler, råd og veiledning, bistand fra NAVs arbeidslivssentre og organisasjonene i arbeidslivet. Som et ledd i IA avtalen har partene laget et nettsted www.inkluderende.no som blant annet inneholder et unikt opplæringsverktøy. Hittil har over 76 000 brukere vært inne på denne siden, og partene oppfordrer ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte til å ta i bruk denne opplæringen for å skape et enda bedre arbeidsmiljø.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.