Svensknorsk samarbeid før tariffoppgjøret

Publisert: 16.02.10

– innholdet kan være utdatert

Likelønn, sosial dumping, bemanningsforetak, kampen mot midlertidige tilsettinger, personlig integritet i arbeidslivet, arbeidstidsforkorting og mulighet for å forene arbeid og familieliv var blant temaene som ble diskutert.

– Arbeidsgiversiden setter klassekompromisset i spill ved ikke å anerkjenne tariffavtalens lønnsnivå, sa Jan Olav Andersen.

Endre styrkeforholdet

– Vi må endre styrkeforholdet mellom oss og arbeidsgiverne tilbake i vår favør. Når arbeidsgiverne har tatt opp kampen mot kollektivavtaler er dette et moralsk spørsmål. Striden står om hvilket samfunn man vil ha, sa Arne Dufåker.

Bildet fra venstre: Ronny Wenngren, Arne Dufåker (SEF), forhandlingsleder Jan Olav Andersen, Urban Pettersen, Ulf Karlson (SEF) og Reidunn Wahl, Jan Aasarmoen og Dag Langer Andersen, forbundssekretærer EL & IT Forbundet. (Foto:EL & IT Forbundet)

Holde kontakt

SEF og forbundet er enige om å holde en tett kontakt opp mot og gjennom det forestående lønnsoppgjøret i de to landene.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.