Svensk besøk på Swedwood

- innholdet kan være utdatert

– Det arbeiderne forteller understreker betydningen av at det er en fagforening der, sier Sjöö.
Samtalene ble dels fokusert på hvordan fagforeninger og kollektivavtaler fungerer i Sverige og dels på historier arbeidene på Swedwood-fabrikken i Danville kunne fortelle tilbake.

Redsel


– Det gjennomgående temaet tror jeg var redsel. Folk tør ikke og åpent støtte fagforeningen. De er også redd for at fagforeningen skal bli anerkjent og forhandle fram en kollektiv avtale. Da er de redd fabrikken legges ned, forteller Per-Olof Sjöö.
Han mener Swedwood ikke kan anklages for hele problemet.
– I Virginia er det en veldig anti-faglig stemning. Hele staten gjennomsyres av dette. Det er ikke bare arbeiderne på Swedwood som føler dette, men det er nesten innebygget for de som bor der, sier Sjöö.

Revisjon


Ikea sier de vil ta signalene om de dårlige forholdene i Danville på alvor. I mai gjennomførte de en revisjon på fabrikken der resultatet i hovedsak var bra, i følge Ikea.
Men Per-Olof Sjöö mener den kontrollen som Ikea normalt skulle ha for å sikre at produksjonsenheter og leverandører følger Ikeas interne regler ikke fungerer i et så sterkt anti-faglig miljø som i Danville.

Ikea-datter


Swedwood, et 100 prosent IKEA-datterselskap, produserer mer tremøbler enn noen annen for IKEA.
Arbeidstakerne har flere ganger påpekt sikkerhetsproblemer ved fabrikken, uten at det har blitt fulgt opp av ledelsen. Nå har de lokale helse- og sikkerhetsmyndighetene utstedt bøter til Swedwood etter at myndighetene fant selskapet skyldig i flere brudd på sikkerhetsloven.
Mange fabrikkarbeidere har også ønsket å organisere seg, men selskapet har nektet fagbevegelsen adgang.
Les mer fra Per-Olof Sjöös besøk i Danville her.