Svak kraftberedskap i norske kommuner

- innholdet kan være utdatert

Den nasjonal sårbarhets- og beredskapsrapporten (NRB) for 2012 har en fordypningsdel som vurderer kommunenes beredskap ved bortfall av elektrisk kraft.
Funn i rapporten ”Nasjonalt risikobilde 2012” viser at mange kommuner har for dårlig strømberedskap.
Lenke til NRB 2012.