Sundnes ny HK-leder

- innholdet kan være utdatert

Sundenes har vært i LOs v algte ledelse siden 2001 og er i dag LOs 1. sekretær. Sundnes ble valgt som HK-leder med virkning fra 1. juli 2013, etter LO-kongressen i mai.
Landsmøtet vedtok å prolongere Sture Arntzens lederperiode fram til samme dato.
De to sittende nestlederne ble gjenvalgt:
1. nestleder Peggy Hessen Følsvik
2. nestleder Bjørn Mietinen
De tre valgte utgjør forbundets arbeidsutvalg.