– Styrk ordninger mot ungdomsledighet

- innholdet kan være utdatert

Norge har en ungdomsledighet nesten fire ganger over gjennomsnittet, mens i Sverige er den nær 4,5 ganger så høye enn snittet. Det viser en OECD-rapport, skriver Aftenposten.
Forskeren advarer
Avisa har intervjuet Torill Hammer, forsker ved Norsk Institutt for forskning o, oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
Hammer mener det er grunn til å advare mot økt ungdomsledighet. Å gå fra skole og ut i ledighet er en dårlig måte å møte arbeidsmarkedet på. Unge som kommer rett fra skolebenken, noen uten fullført utdanning, har ingen rettigheter. De får ikke ledighetstrygd og havner ofte som sosialklienter.
Denne gruppen ledige går det ofte dårlig med, viser statistikker.
Kontrakt og tilskudd
Hammer mener derfor at myndighetene må sørge for at flest mulig unge i denne gruppen får en lærlingekontrakt og at ordningen med lønnstilskudd til bedrifter må styrkes.