Studier i forvaltningspolitikk

- innholdet kan være utdatert

Det er et tilrettelagt studie for tillitsvalgte, ansatte og ledere i arbeidslivet. Studietilbudet organiseres av LO Stat og og består av tre ulike organisasjonsfaglige kurs som samlet gir 60 studiepoeng.
Undervisningen er samlingsbasert i Bergen og på Sørmarka. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men mye egeninnsats. Studiene er basert på samlinger, men det er også oppgaver og innleveringer imellom samlingene.

Se også: Kort beskrivelse av kursene

Studietilbud 2014:


OLE – Organisering, læring og endring (15 studiepoeng)
Søknadsfrist: 22. november 2013
* (UiB:) Mer informasjon og påmelding til kurset

Samlinger vår 2014:


15.-17. januar i Bergen
3.-5. mars på Sørmarka
23.-25. april på Sørmarka

Eksamen


Utlevering av hjemmeeksamen 25. april med innlevering 30. mai. Programmer publiseres ca. 14 dager før hver samling.

Permisjon og økonomi


Studiet gir rett til permisjon etter Hovedavtalen. LO Stat dekker utgifter til kurs, reise og opphold gis til dem som får plass.