Studie i forvaltnings-politikk

Publisert: 26.04.11

– innholdet kan være utdatert

Høsten 2011 gis tilbud om kurs 2: OLE – Organisering, læring og endring. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for å delta. Studiet er godkjent som OU- kurs.

Studiet er et selvstendig kurs (15 studiepoeng) og er organisert med nettstudier og tre samlinger:

1. samling 15. – 17. august i Bergen (Overnatting på Grand Terminus Hotell)

2. samling 19. – 21. september på Sørmarka

3. samling 31. oktober – 2. november på Sørmarka

Eksamen: Utlevering av hjemmeeksamen 2. november. Innlevering 2. desember.

Rett til permisjon etter Hovedavtalen i Staten § 34. Tillitsvalgte søker etter § 34, punkt 2. Vanlige medlemmer søker etter § 34, punkt 5.

Eventuelt etter særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs, mv.(SPH 9.11.10 §10)

I Spekter må en søke om permisjon med lønn for tillitsvalgte etter Hovedavtalen § 52, punkt c. Vanlige medlemmer må bruke Hovedavtalen § 26, punkt b.

LO Stat ber forbundene medvirke til at dette tilbudet blir gjort kjent for tillitsvalgte og andre medlemmer. Utgiftene til kurs, reise og opphold for de som får plass blir i sin helhet dekket av LO Stat.

Mer informasjon og søknadsskjema til studiet kan dere finne ved å gå inn på LO Stats nettside.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.