Strømskader rapporteres ikke

Publisert: 04.03.14

– innholdet kan være utdatert

Det ser ut til at det bare er de alvorligste ulykkene som rapporteres inn til DSB. Undersøkelser fra en rekke elverks- og installasjonsbedrifter bekrefter en betydlig underrapportering.

Åtte prosent

Når de ansatte selv skal vurdere om de har vært ute for en alvorlig ulykke kommer tallene opp i 2-3000 ulykker årlig blant de ca 40.000 personene som arbeider med produksjon og distribusjon av elektrisitet. Dette gir en skadefrekvens på opp mot åtte prosent årlig, og mange av dem har i varierende grad fått senskader.

Les mer på stami.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.