Streikerettens dag

Publisert: 10.02.15

– innholdet kan være utdatert

Det er den internasjonale faglige hovedsammenslutningen,  ITUC, som har tatt til ordet for at nettopp 18. februar skal være den internasjonale markering av retten til å streike.

Selv i land hvor streikeretten er tatt for gitt, rettes i økende grad angrep mot denne retten. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, som består av både regjeringer, arbeidsgivere og fagbevegelsen har i snart 100 år arbeidet for å bedre arbeidstakernes situasjon over hele verden.

Helt sentralt i ILOs arbeid er deres konvensjoner som binder medlemslandene til å følge et felles regelverk. Det er to konvensjoner som har størst betydning, konvensjonene 87og 98 som sikrer retten til organisere se og retten til å forhandle og ikke  minst retten til å streike.

Les mer på lo.no.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.