Streikeretten til Haag

Publisert: 19.02.15

– innholdet kan være utdatert

Det er den ansvarlige EU-kommissær for arbeidsspørsmål, Marianne Thyssen, som ønker å bringe saken til Haag.

Bakgrunnen er en langvarig debatt i ILO om ILO-konvensjon nr. 87 om retten til å streike eller ikke. Det har ikke lykkes å komme til en felles forståelse av ILO-konvensjon nummer 87 mellom partene i ILO.

Det er arbeidsgiversiden som tok opp dette sommeren 2012 og striden bidrar til å lamme deler av ILOs arbeid. ILO er et treparts organ innenfor FN-systemet hvor regjeringer, arbeidsgivere og arbeidstakere møtes.

Arbeidstakerne ønsker også å bringe spørsmålet inn for domstolen.

Kravet støttes av flere europeiske regjeringer og nå også EU-kommisjonen. 

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.