Streikerett til retten

Publisert: 05.11.14

– innholdet kan være utdatert

Arbeidsgiverne har i de tre siste årene fremmet tvil om streikeretten er hjemlet i konvensjon nr. 87. Arbeidsgivergruppen mener konvensjonens tekst ikke er tydelig nok om at streikretten er en del av organisasjonsfriheten, skriver Eurologgen.

Sendes til domstolen?

ILO har drøftet saken uten å komme til enighet og nå er tiden inne for å få avgjort diskusjonen – i domstolen. Uansett formulering, mener arbeidstakergruppen at praksis gjennom mange tiår viser at streikeretten er en del av de grunnleggende faglige rettigheter.

Hva som skjer i ILOs styre 30. oktober – 15.  november.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.