Streikerett til retten

- innholdet kan være utdatert

Arbeidsgiverne har i de tre siste årene fremmet tvil om streikeretten er hjemlet i konvensjon nr. 87. Arbeidsgivergruppen mener konvensjonens tekst ikke er tydelig nok om at streikretten er en del av organisasjonsfriheten, skriver Eurologgen.

Sendes til domstolen?


ILO har drøftet saken uten å komme til enighet og nå er tiden inne for å få avgjort diskusjonen – i domstolen. Uansett formulering, mener arbeidstakergruppen at praksis gjennom mange tiår viser at streikeretten er en del av de grunnleggende faglige rettigheter.
Hva som skjer i ILOs styre 30. oktober – 15.  november.