Streiker mot nye kutt-tiltak

- innholdet kan være utdatert

Streiken er organisert av fagforeninger i offentlig sektor, blant annet ITUC-tilknyttede GSEE og ADEDY. Det er offentlig ansatte som blir hardest rammet av regjeringens nye tiltak og innstramminger.

Katastrofe for Hellas


Innstrammingstiltakene fører Hellas ut i det totale kaos. Ytterligere kutt forsterker den katastrofale sosiale situasjonen og setter økonomien enda lenger tilbake. Troikaen i EU, og andre på nasjonalt myndighetsnivå, som har regissert betingelse om nøysomhet, har kun ført til fire år med tilbakegang.
Med to tredeler av landets unge som er arbeidsledige, er dette en av de mest udugelige øvelser av offentlig politikk i nyere historie, sier Sharan Burrow, generalsekretær i den internasjonale faglige samorganisasjon (ITUC/IFS).

Anklager troikaen


Fagorganisasjonene GSEE og ADEDY, anklager Europakommisjonen, Den europeiske sentralbank og IMF for å skyve familier inn i fattigdom og ødeleggelse og krever en politikk for å bekjempe arbeidsledighet og skatteunndragelse i stedet for å innføre nye skatteregler som er en byrde for allerede fattige innbyggere.