Streiker for hviledager

Publisert: 12.10.16

– innholdet kan være utdatert

Derfor streiker vi:

Tar ti hviledager: KS Bedrift ønsker å redusere avspaseringsordningen for beredskapsvakter i energisektoren fra tre til to dager. Det betyr at de fleste, som har ti vakter i året på sju døgn i strekk, mister ti hviledager i året.

Vi ber om det andre allerede har: Etter sju døgn i strekk på jobb ønsker vi å beholde tre hviledager. Det tilsvarer det ansatte i energiselskaper i NHO har i sin tariffavtale. Fram til 2015 har arbeidsmiljøloven sikret de nødvendige hviledagene. Nå er den svekket, og sikrer bare to hviledager. Dermed trengs tariffesting. KS Bedrift ønsker å ligge på lovens minstestandard.

Vaktene blir tøffere og tøffere: Det blir mer ekstremvær, større vaktområder og mindre bemanning per vakt. Hele samfunnet er avhengig av strøm og forventet responstid er på null. Vaktbelastningen har ikke blitt mindre. Det er totalt urimelig å frata vaktene hvile.

Fakta om streiken

Streiken på energiavtalen med KS Bedrift startet 23. september etter en resultatløs mekling. Da gikk 216 ansatte i 16 virksomheter ut i streik ved arbeidsdagens start.

Det har allerede vært to opptrappinger. Den første fredag 30. september, da 286 ansatte i 14 nye selskaper gikk i streik. Den andre opptrapping kom tirsdag 11. oktober med 156 ansatte i åtte nye selskaper.

Fra mandag 24. oktober trappes streiken opp for tredje gang og alle medlemmer tas ut i streik.

Totalt blir over 1 000 ansatte i 73 selskaper i streik fra 24. oktober.

Avklaring om AFP

Les felles informasjon fra partene om konsekvenser om streiken i energibransjen for pensjonsopptjening og AFP. Les brevet her.

Støtte til de streikende

Samleside: Støtteuttaleser til de streikende

Varsling av opptrappinger/uttak

Streiker for å beholde hviledagene

Streiken mot KS Bedrift trappet opp

Ny opptrapping av energistreiken

Kraftig opptrapping av streiken

Bilder fra streiken

Løpeseddelaksjoner, grilling, felles streikemøter, fanemarkeringer og mye mer. Se de forskjellige aktivitetene blant våre streikende i vårt bildearkiv på Facebook.

EL og IT fikk medhold hos Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har fattet tre ferske vedtak som treffer kjernen i konflikten med KS Bedrift. Kragerø Energi Holding AS, Midt-Telemark Energi AS og Notodden Energi AS har allerede innført minstestandarden som kompensasjon for sine beredskapsvakter, noe som førte til at EL og IT Forbundet brakte sakene inn for Arbeidstilsynet. Vedtakene derfra ble at beregningsbrøken for de aktuelle vaktberedskapen fastsettes til 1/5. Det er i tråd med det EL og IT Forbundet har krevd i tarifforhandlingene. Les mer.

Informasjon til våre medlemmer i streik

Slik foregår en streik

Informasjon om LOfavør-fordelen "Konfliktlån"

NB! Kontakt forbundskontoret eller ditt distriktskontor dersom du har noen spørsmål.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.