Streik i kommersielle sykehjem

- innholdet kan være utdatert

Fagforbundets medlemmer i kommersielle  sykehjem streiker for å få de samme pensjonsrettighetene, lønns- og arbeidsvilkårene som ansatte i kommunale og andre private,  ideelle sykehjem.
– Streiken var ikke til å unngå med en motpart som overhodet ikke verdsetter sine ansatte, eller møter standarden i bransjen forøvrig. Dette kan ikke Fagforbundet akseptere, sier forhandlingsleder Kjellfrid Blakstad i Fagforbundet i en pressemelding.
Her har Fagforbundet medlemmer i streik:
Aleris Omsorg As; Lambertseter alders- og omsorgssenter (11)
Attendo Care As; Hoveseterhjemmet (10) og Paulus alders- og sykehjem (6)
Norlandia omsorg AS; Madserud sykehjem (10) og Oppsalhjemmet (10)
Unicare omsorg AS; St.Hanshaugen omsorgssenter (4)
Risenga omsorgsdrift AS; Risenga bo- og omsorgsdrift (13)