Støtter TV-aksjonen

- innholdet kan være utdatert

– Det er viktig at organisasjons-Norge blir med og støtter opp om Amnesty sitt arbeid for menneskerettigheter og arbeideres rett til å organisere seg, sier LO-leder Roar Flåthen.

Stå opp mot urett


TV-aksjonen har tittel «Stå opp mot urett». Amnesty vil sette søkelys på fem viktige områder: Ytringsfrihet, diskriminering, uskyldige ofre for voldelige konflikter, bedrifters samfunnsansvar og reformer i Midt-Østen.


Pengene går blant annet til retten til å organisere seg. I for eksempel Egypt er retten til å organisere seg og retten til å streike sterkt begrenset. Amnesty vil bruke ressurser lokalt, blant annet gjennom menneskerettighetsundervisning, for å gjøre lokale organisasjoner og aktivister bedre i stand til å forsvare egne rettigheter.


LO har i mange år, som en stor og folkelig organisasjon og samfunnskraft, deltatt i den nasjonale dugnaden som TV-aksjonen er, og fagbevegelsen har bidratt med pengestøtte, engasjert seg i fylkeskomiteer og kommunekomiteer, rekruttert bøssebærere og selv stilt som bøssebærere for TV-aksjonen.


Les mer om Amnesty og TV-aksjonen på amnesty.no.