Støtter TV-aksjonen

Publisert: 18.10.12

– innholdet kan være utdatert

– Det er viktig at organisasjons-Norge blir med og støtter opp om Amnesty sitt arbeid for menneskerettigheter og arbeideres rett til å organisere seg, sier LO-leder Roar Flåthen.

Stå opp mot urett

TV-aksjonen har tittel “Stå opp mot urett”. Amnesty vil sette søkelys på fem viktige områder: Ytringsfrihet, diskriminering, uskyldige ofre for voldelige konflikter, bedrifters samfunnsansvar og reformer i Midt-Østen.

Pengene går blant annet til retten til å organisere seg. I for eksempel Egypt er retten til å organisere seg og retten til å streike sterkt begrenset. Amnesty vil bruke ressurser lokalt, blant annet gjennom menneskerettighetsundervisning, for å gjøre lokale organisasjoner og aktivister bedre i stand til å forsvare egne rettigheter.

LO har i mange år, som en stor og folkelig organisasjon og samfunnskraft, deltatt i den nasjonale dugnaden som TV-aksjonen er, og fagbevegelsen har bidratt med pengestøtte, engasjert seg i fylkeskomiteer og kommunekomiteer, rekruttert bøssebærere og selv stilt som bøssebærere for TV-aksjonen.

Les mer om Amnesty og TV-aksjonen på amnesty.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.