Støtter Manifest og Res Publika

- innholdet kan være utdatert

Bakgrunnen for bevilgningen var et forslag oversendt LO-sekretariatet fra LO-kongressen.
-Manifest og Res Publica er etablerte aktører som på ulike måter har bidratt positivt i den politiske debatten, sier LO-leder Gerd Kristiansen.