Støtter energifond i Tanzania

- innholdet kan være utdatert

Avtale på 700 millioner kroner går over fire år. Pengene går til et fond som skal gi folk på landsbygda i Tanzania strøm.
– Tilgang til elektrisitet er en grunnleggende forutsetning for redusert fattigdom og å skape økonomisk vekst. Strøm på landsbygda handler om å gi flertallet av befolkningen i Tanzania frihet til å velge annet en parafin, diesel og andre dårlige og helseskadelige energiløsninger, sa utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås i forbindelse med avtalesigneringen.
Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås og Tanzanias energiminister, Sospeter Muhongo, undertegnet avtalen i Oslo tirsdag 9. april.
Les mer på regjeringen.no.