Støtte til streikende i Norse Production

- innholdet kan være utdatert

NNNs medlemmer i Norse Production AS på Sotra streiker for å oppnå tariffavtale og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i store deler av det norske arbeidslivet reguleres gjennom tariffavtaler. Det virker konfliktforebyggende og skaper tillit mellom ledelse og ansatte. De fleste bedrifter ser positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale, og setter pris på medarbeidere som ønsker å være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. Men ikke Norse, altså.

Norse Production slakter og bearbeider laks og ørret for Sekkingstad AS. Sekkingstad AS ligger på topp fire blant Norges mest lønnsomme lakseeksportører. Selskapet omsatte for 3,1 milliarder kroner i 2016, og hadde et resultat på 67 millioner på før skatt.

EL og IT Forbundet mener det er uhørt at arbeidsfolk blir nektet retten til å forhandle kollektivt for å få sin rettmessige del av overskuddet i bedriften. Sjømat Norge har tatt avstand fra bedriftens bruk av polske lønninger og polske arbeidsvilkår i norsk fiskeindustri.

14 innleide fra bemanningsbyrået Eterni Norge AS, som er medlem av NHO Service, har siden mandag erstattet flere av de streikende ansatte hos Norse. Dette er streikebryteri, og EL og IT Forbundet forventer at NHO Service setter en stopper for det.

Stå kampen ut!