Støtte til finsk fagbevegelse

Publisert: 17.09.15

– innholdet kan være utdatert

Støtteuttalelsen til finsk fagbevegelse og finske arbeidere

"Fredag 18. september demonstrerer en samlet finsk fagbevegelse mot ett av de verste angrepene på faglige rettigheter i Norden i nyere tid. Regjeringen vil gjennom lovgivning redusere lønn og andre avtalte goder regulert i overenskomster.

Dette er et angrep på hele det kollektive forhandlingsystemet og dermed også på grunnlaget i den nordiske samfunnsmodellen.

EL & IT Forbundet støtter sine finske fagforeningskamerater fullt ut i denne kampen. Dere kjemper ikke bare for egne vilkår, men for oss alle i forsvaret av de kollektive avtalene og forhandlingsretten."

Lykke til i kampen!

 

Bakgrunn for streiken

Den høyreorienterte samlingsregjeringen ønsker å kutte lønninger og andre ytelser som er framforhandlet gjennom tariffoppgjør. Det er også lagt fram forslag om å endre sykelønnsordningen, både når det gjelder antall dager og penger, samt fjerne to nasjonale helligdager.

9. september sa fagbevegelsen nei til forslagene, noe som førte til at regjeringen i stedet vil ha tiltakene vedtatt som lover.

Finsk LO har beregnet at forslagene utgjør 4-6 prosent reduksjon i lønn, hvor virkningen av forslagene i hovedsak rammer de mest sårbare, deltidsansatte og kvinner.

 

 

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.