Støtt utestengt energiansatte!

- innholdet kan være utdatert

Lockouten har vart siden 25. november og er et ledd i konsernets metoder for å forverre ansattes arbeidsvilkår.
Arbeidsgiveren angriper alle selskapets ansatte ved å forverre arbeidsvilkårene og trekke tilbake sosiale goder, blant annet pensjon.
PSI og IndustriAll oppfordrer forbund, fagforeninger og tillitsvalgte om å kreve at selskapet trekker tilbake lockouten som verktøy overfor ansatte i Pennsylvania og i stedet inngå forhandlinger for rettferdige avtaler for alle ansatte.
Lenke til LabourStart-aksjonen.